Zorgbanner

De zorg voor veteranen heeft in de afgelopen decennia een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Waar in het verleden de overheid hierin niet coördinerend optrad, wordt die verantwoordelijkheid nu wel volledig onderkend. Dit komt ook tot uitdrukking in het Veteranenbeleid van het Ministerie van Defensie. Op grond van de in 2011 aangenomen Veteranenwet, heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert in 2014 het Veteranenloket geopend. Dit biedt veteranen en hun directe relaties een enkele ingang voor diensten op het vlak van zorg en erkenning.

Het Veteranenloket is een samenwerkingsverband van het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het ABP, Het Veteranen Platform en het ministerie van Defensie. Het Veteraneninstituut voert het Veteranenloket uit.

Het LZV is een civiel-militair samenwerkingsverband. De staassecretaris van Defensie faciliteert dit, maar is nadrukkelijk geen eigenaar. De uit vertegenwoordigers van de participerende instellingen bestaande LZV-stuurgroep is aanspreekbaar op werkzaamheid en kwaliteit van het samenwerkingsverband. Vanzelfsprekend zijn de instellingen zelf verantwoordelijk voor de door hen geleverde zorg. De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is
toezichthouder.

Uitgebreide mogelijkheden en landelijke dekking

Belangrijke kenmerken van het LZV zijn de uitgebreide mogelijkheden en een landelijke dekking. De veteraan kan met een eerste intake snel en trefzeker zorg op maat ontvangen, in de eigen regio. Hij of zij heeft daarbij steeds de keuze om militair of civiel geholpen te worden. Bij dit alles speelt het uitgangspunt van stepped-care, ofwel niet verder gaan met zorg dan strikt noodzakelijk is. Het LZV wil niet onnodig medicaliseren.

Lokale dekking

Heeft u behoefte aan een luisterend oor maar is de stap naar het Veteranenloket voorlopig nog een stap te ver, dan heeft de Stichting Veteranen gemeente Dronten in het kader van de Collegiale Nazorg twee collega´s-veteraan (gecertificeerde 0e-lijns Veteranenhelpers) ter beschikking. U hoeft hen alleen maar te bellen:

  • Julia Bobeldijk-Jansen: 06-53293554;
  • Ad Hoogstrate: 0321-331838.

Laagdrempelige, herkenbare toegang

De toegang tot het LZV voor de veteraan, het dienstslachtoffer en de directe verwanten wordt verzorgd door het Veteranenloket. Veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden kunnen voor de zorgdiensten van het LZV terecht bij dit Veteranenloket. Dat is een centraal adres voor informatie en zorg, ingesteld op grond van de Veteranenwet.

Telefoonnummer: 088 334 00 00
 www.veteranenloket.nl

Aan de telefoon wordt gevraagd of u dienstverlening of zorg wenst. Kies dan voor zorg. In eerste instantie spreekt u een zorgcoördinator en daarna een maatschappelijk werkers van het LZV. Behalve als uw klacht spoedeisend is, dan krijgt u direct contact met het LZV. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar!

Veteranenloket