Veteranen ontvangen waardering op gemeentehuis

Lokale veteranendag 2022

DRONTEN – De veteranenvlag wappert al in de mast als de genodigden aankomen bij het Huis van de gemeente Dronten. De eerste lokale veteranendag is een feit! Op uitnodiging van burgemeester Jean-Paul Gebben zijn ruim 64 veteranen, al dan niet met aanhang, naar het gemeentehuis gekomen. De ontvangst was uitstekend geregeld en na het aanmelden werd door medewerkers van de gemeente de Witte Anjer opgespeld, het symbool voor erkenning en waardering voor de veteranen.

Respect en Waardering

Jean-Paul GebbenAls iedereen in het bedrijfsrestaurant van het onlangs verbouwde gemeentehuis een plekje heeft gevonden, heet de burgemeester ons veteranen welkom. In zijn korte toespraak refereert hij naar de diverse oorlogen en vredesmissies waar Nederland aan deelgenomen heeft. In het bijzonder staat hij stil bij de gebeurtenissen in Srebrenica en de excuses die na 27 jaar zijn gemaakt naar de mannen en vrouwen van Dutchbat III.

“De gekmakende machteloosheid, dat je niet hebt kunnen doen waarvoor je ooit militair bent geworden. Mensen beschermen, onze democratische rechtstaat verdedigen. Dat gevoel afgesneden te zijn van de buitenwereld, door alles en iedereen in de steek gelaten. En ook de gemakkelijke verwijten achteraf, van critici die zelf hoog en droog in het veilige Nederland zaten. Dus ja, ik begrijp die vraag heel goed: waar was de wereld?”

Het is duidelijk dat Jean-Paul Gebben dit citaat van minister-president Mark Rutte onderschrijft en hij spreekt zijn uitdrukkelijke waardering en respect uit voor het risicovolle werk dat alle aanwezige veteranen hebben gedaan.
Na deze toespraak krijgt voorzitter van de Stichting Veteranen Gemeente Dronten, Paul van Tintelen het woord. Hij bedankt de aanwezigen en in het bijzonder onze burgervader voor de uitnodiging. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de stichting in vervulling gegaan.
Paul houdt de traditie van het Veteranencafé in ere en vraagt een moment stilte voor hen die ons ontvallen zijn. Daarna wordt het Wilhelmus gezongen.

Verbroedering

Lokale veteranendag 2022Als het uitstekend verzorgde buffet, uiteraard een “Blauwe Hap”, geopend is, zie je langzaam de verbroedering. Veteranen jong en oud zitten door elkaar en bij elkaar aan tafel. Rangen en standen doen er niet toe, ook niet hoeveel medailles of uitzendingen je hebt “gedraaid”.
Het is een gezellige maaltijd waarbij maten, man en vrouw, elkaar terugvinden. “Met haar zat ik in de Sinaï” en “Weet je nog dat ik met jou de opleiding gedaan heb?”. Herkenbare uitspraken tussen mensen die elkaar jaren uit het oog verloren zijn en hier de vriendschapsbanden weer aanhalen.

Een veteraan herken je niet

Ik ken haar wel, van gezicht tenminste. Ze is een moeder die ik wel eens op het schoolplein zie lopen als ik mijn eigen kinderen naar school breng. Ik weet niet hoe ze heet. Maar vanavond zie ik haar hier ook zitten met een aantal mannen van ongeveer dezelfde leeftijd. Ik ga bij hen aan tafel zitten en kom er achter dat ze Marleen heet, genezerik is en 2 keer op ISAF missie is geweest. Nooit verwacht dat zij in oorlogsgebied geweest zou zijn. En dan Jeffrey, met zijn 32 jaar de jongste veteraan. Als ik hem op straat zou zien, zou ik niet denken dat hij veteraan is. Eerder pas afgestudeerd en net aan het werk.

Dat een veteraan niet meer de oude grijze man met zijn blauwe jasje en grijze broek is, wordt vanavond wel duidelijk. Onze oudste (84) veteraan Anton, voldoet nog wel aan dit signalement, althans vandaag. Ook hij is van de partij. Maar ook veel jongere veteranen vonden het belangrijk om bij deze bijeenkomst te zijn. Het is mooi om te zien en te horen dat iedereen die vandaag aanwezig is, zijn eigen redenen heeft om te komen. De ene komt voor het samenzijn met gelijk gestemden, de ander omdat het belangrijk is dat initiatieven voor en door vetranen gesteund moeten worden omdat je anders geen recht van spreken hebt. Of ze zijn er om vriendschappen aan te halen.

Alle aanwezige veteranen, actief dienend en post-actief, hebben elkaar gevonden tijdens deze lokale veteranendag. En iedereen, inclusief de burgemeester en gemeente medewerkers was positief over deze avond.
Als Stichting hebben wij veel nieuwe “leden” mogen verwelkomen. Wij spreken dan ook de hoop uit dat we elkaar ook in onze reguliere veteranencafé’s mogen ontmoeten.
Ons veteranencafé is vanaf september maandelijks op de tweede woensdag van de maand. En niet alleen toegankelijk voor veteranen. Wil je als inwoner eens een praatje maken, ook dan ben je welkom.
Tot slot hopen wij dat dit initiatief van de gemeente Dronten het begin is van een lange traditie van lokale veteranendagen.

Vond je dit artikel nuttig?
JaNee