In 2008 werd door een aantal veteranen met hulp van de burgemeester een veteranencommissie in de gemeente opgericht.
In eerste aanleg was de doelstelling van de commissie primair gericht op het bevorderen in de gemeente van het onderlinge contact tussen veteranen met hun directe verwanten onderling, teneinde hierdoor de collegiale ondersteuning, wanneer daar behoefte aan is, positief te kunnen beïnvloeden.

Vanuit het bestuur worden de lijntjes uitgezet en gedelegeerd naar eveneens enthousiaste mensen die de verschillende activiteiten verder uitwerken en invullen. Een aantal van deze activiteiten zijn:

  • Jaarlijkse 4 mei herdenking Dronten;
  • Ontmoet eens een Veteraan;
  • Veteraan in de Klas;
  • Koningsdagen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.
2022-Dodenherdenking

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Veteranen gemeente Dronten is gericht op het bevorderen van maatschappelijke erkenning, herkenning en het creëren van waardering bij de inwoners van de gemeente Dronten voor haar veteranen en het bevorderen van onderlinge saamhorigheid onder hen en hun gezinsleden.

Zij tracht deze doelstelling te verwezenlijken door (het) (stimuleren van het) organiseren van activiteiten zoals bijeenkomsten en het deelnemen aan herdenkingen en door hun betrokkenheid te tonen bij het wel en wee van de individuele veteraan en zijn/haar gezin in de gemeente. Zij geeft daartoe jaarlijks een nieuwsbrief uit over haar activiteiten met verhalen en belevenissen van veteranen gerelateerd aan hun uitzending/missie, over haar activiteiten en actualiteiten betreffende het veteranenlandschap in de gemeente en regio. Daarnaast ontplooit zij activiteiten in het kader en de geest van het landelijk project “Veteraan in de klas”.

Vervolgens tracht zij te reageren op een individuele hulpvraag van veteranen in de gemeente door de weg voor een adequate verwijzing naar een medisch deskundige of rechtstreeks naar de daarvoor in het leven geroepen zorgorganisatie te arrangeren.

Als laatste zal zij zich daar waar mogelijk aansluiten bij of samen activiteiten ontplooien met andere organisaties in de regio met een vergelijkbare doelstelling.

Kort samengevat zijn de doelstellingen uit de Veteranenwet leidend voor de te ontplooien activiteiten door veteranenorganisaties. In ons geval een veteranenorganisatie op lokaal niveau.

Nog even kort de doelstellingen:

  • bevorderen van saamhorigheid onder veteranen onderling en hun gezinsleden
  • bevorderen van maatschappelijke erkenning, herkenning en het creëren van waardering bij de samenleving voor haar veteranen
  • verlenen van nazorg aan hen die dit behoeven.