Er is een tijd van komen en van gaan

Oud voorzitter Thony Boeije

Op 1 augustus jongstleden werd na ruim 5 jaren als voorzitter van de Stichting Veteranen gemeente Dronten te hebben gefunctioneerd door mij deze functie overgedragen aan Paul van Tintelen. Toen in 2016 het toenmalig bestuur van de Veteranencommissie in de gemeente, waar ik toen geen deel van uitmaakte, mij benaderde met de vraag de leiding op me te nemen van deze commissie heb ik onder bepaalde voorwaarden hiermee ingestemd .

Toentertijd werden door deze commissie lokale veteranen activiteiten georganiseerd die veelal slechts gericht waren op het onderlinge contact tussen de lokale veteranen met hun directe verwanten. Het bevorderen van de sociale cohesie tussen hen en de lokale samenleving stond op een laag pitje. Ideeën om hier handen en voeten aan te geven waren er wel, echter het ontbrak aan de nodige gemeentelijke steun en financiële middelen. Om hier verandering in te brengen moest er naar mijn mening binnen het domein van de lokale samenleving een beleid komen waarin de lokale veteranen waren ingebed met een heldere doelstelling en kostenplaatje. Let wel, het gewenste gemeentelijk veteranenbeleid moest geen rijkstaken overnemen. Het beleid moest gericht zijn op de lokale meerwaarde. Niet alles kan worden afgeschoven op de landelijke overheid aangezien het hier een groep burgers uit de gemeente Dronten betreft waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt. Ik heb het toenmalig bestuur gevraagd me te steunen in de nodig te ontplooien activiteiten hiertoe.

Omdat ik vermoedde dat dit heel veel van mijn vrije tijd zou eisen en om mijn gezin en kleinkinderen niet te kort te doen heb ik tevens aangegeven dat het moment van 75 jaar worden de limiet zou zijn.
Jongstleden 30 juli was het zover.

Een geslaagde termijn

Terugkijkend op afgelopen vijf jaren durf ik te stellen dat we hierin zijn geslaagd. Op 8 mei 2018 passeerden de statuten van de Stichting Veteranen gemeente Dronten en op 7 november 2019
stemde de Raad in met de door vier fracties ingediende motie “Ondersteunen activiteiten voor veteranen”. De structurele inbedding en samenhang in het beleid binnen het domein samenleving en de continuïteit ervan waren hiermee verzekerd. Rest nog de beloofde lokale veteranendag. Echter de opgelegde beperkingen vanwege Covid-19 gooiden dit en vorig jaar roet in het eten. Bedenkː “wat in het vat zit verzuurt niet”.

Rest mij het voltallig bestuur te danken voor hun ondersteuning en de collegialiteit in deze. In het bijzonder Rob van der Pol –weliswaar geen lid van het bestuur- op het gebied van organiseren van de voorlichting aan de lokale schooljeugd. Ik wens het huidige bestuur een vruchtbare tijd en veel collegialiteit toe. Ik hoop eenieder weer te mogen ontmoeten op de komende –ben ik van overtuigd- ontmoetingsdagen in het veteranen café.

Thony Boeije

Vond je dit artikel nuttig?
JaNee

Misschien ook interessant

Militaire Post Organisatie blij met kerstkaartenactie

DRONTEN – In een poging om het succes van de wenskaartenactie van vorig jaar te [...]

Klimboom krijgt post uit uitzendgebied

DRONTEN – KBS De Klimboom was een van de deelnemers aan onze jaarlijkse kerstkaartenactie. En [...]