Omdat het bestuur niet alle ballen alleen hoog kan houden, hebben wij  diverse commissies opgericht.

Deze commissies helpen het bestuur bij de organisatie van de activiteiten die zij ontplooit.
Zie jij jezelf in een commissie zitten, bekijk dan het actuele vacature aanbod.

Kascontrole commissie

De kascommissie controleert de boekhouding en de jaarrekening. Naast de controle op de cijfers informeert zij zich over het gevoerde financiële beleid, vraagt wie de rekeningen betaalt, vraagt wie het contante geld beheert en kijkt wie welke andere taken uitvoert op het gebied van financiën. Dit is de administratieve organisatie. Ook kan de kascommissie de begroting controleren. Dit geheel aan taken noemen we een kascontrole.

Zitting in deze commissie is voor de duur van 2 boekjaren.
Deze commissie bestaat uit 2 leden.

IMG_20191210_195924

Commissie Horeca

De commissie Horeca houdt zich bezig met contacten rondom het veteranencafé en de evenementen tijdens de bijeenkomsten. De commissie heeft de ruimte om zelf voorstellen te doen richting het bestuur voor het organiseren van activiteiten en sprekers om een invulling te geven aan de maandelijkse bijeenkomsten. Deze commissie is tevens belast met de organisatie van de zomer BBQ, het kerstdiner en de nieuwjaarsborrel.

De commissie maakt een begroting voor deze activiteiten en dient deze ter goedkeuring in bij de penningmeester.
Deze commissie bestaat uit maximaal 3 leden.

Commissie Educatie

De commissie educatie onderhoudt de contacten met de scholen binnen de gemeente. De commissie heeft de ruimte om zelf voorstellen te doen richting het bestuur voor het ontplooien van activiteiten die gericht zijn op de basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Dronten.
Verder draagt de commissie bij aan de organisatie van de Multimedia show, coördineert bij het landelijk initiatief Veteraan in de Klas en de kerstkaarten actie.

De commissie maakt een begroting voor deze activiteiten en dient deze ter goedkeuring in bij de penningmeester.
Deze commissie bestaat uit maximaal 3 leden.

veteraan-in-de-klas
liefleed

Commissie Lief & Leed

De commissie Lief en Leed houdt zich bezig met het wel en wee van onze leden. Zijn er heugelijke of verdrietige feiten te vermelden dan zal de commissie hier op gepaste wijze op reageren.

De commissie kan per gebeurtenis een budget aanvragen bij de penningmeester.
Deze commissie bestaat uit maximaal 2 leden.

Via een speciale pagina kan een medling worden gemaakt.