Binnen de stichting hebben we een bestuur bestaande uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Dhr. P. (Paul) van Tintelen
  • Vicevoorzitter & Secretaris: Dhr. R. (René) de Graaf
  • Penningmeester: Dhr. J. (Joop) Blom
  • Algemeen lid & webmaster: Dhr. A. (Arjan) de Wit
  • Algemeen lid: Mw. L. (Lotte) Stoop

Ereleden

Ondanks dat een stichting geen leden heeft, zijn er altijd personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben. Zij kunnen worden aangemerkt als erelid.

  • Dhr. A. (Thony) Boeije (oud voorzitter)