Binnen de stichting hebben we een bestuur bestaande uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Dhr. T. (Thony) Boeije
  • Vicevoorzitter & Secretaris: Dhr. R. (René) de Graaf
  • Penningmeester: Dhr. J. (Joop) Blom
  • Algemeen lid: Dhr. C. (Cees) Damen,
  • Algemeen lid: Dhr. R. (Ronald) Pruijsen,
  • Algemeen lid: Mevr. L. (Lotte) Stoop.