Op dit moment loopt de aanvraag voor de ANBI status nog

Stichting Veteranen Gemeente Dronten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.

Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeven wij geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Voor de vervulling van een bestuursfunctie wordt geen vergoeding –anders dan onkostenvergoeding op basis van aantoonbare kosten- genoten.

Belangrijke informatie

Kamer van Koophandel:
Stichting Veteranen Gemeente Dronten
KvK-nummer 71559418

Fiscale naam:
Stichting Veteranen Gemeente Dronten
Fiscaal nummer (RSIN): 8587.62.559

Bankgegevens:
RegioBank
tnv: Stichting Veteranen Gemeente Dronten
IBAN: NL57 RBRB 0706.5720.33

Contactgegevens:
Secretariaat
Philipsdaalder 14, 8253 CL Dronten

Telefoon:
06-55738265